nadzory dendrologiczne, środowiskowe, przyrodnicze ansee consulting

Nadzór przyrodniczy, środowiskowy i dendrologiczny podczas budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego ‘Roztoki Bystrzyckie’

Zamawiający: PORR S.A
Lokalizacja: woj. dolnośląskie
Wielkość inwestycji: ok. 60 ha
Projekt: Inwestycja jest realizowana w ramach projektu POPDOW (Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły), który jest realizowany przy pomocy międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) oraz Banku Rozwoju Rady Europy, jak również przy wsparciu środków z Funduszu Spójności oraz budżetu państwa.
Zakres prac Ansee: nadzór przyrodniczy, środowiskowy i dendrologiczny podczas budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego ‘Roztoki Bystrzyckie’

nadzory dendrologiczne, środowiskowe, przyrodnicze ansee consulting

Nadzór przyrodniczy, środowiskowy i dendrologiczny podczas budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Szalejowie

Zamawiający: PowerChina Power Construction Corporation of China Ltd.Oddział w Polsce
Lokalizacja: woj. dolnośląskie
Wielkość inwestycji: ok. 150 ha
Projekt: Inwestycja jest realizowana w ramach projektu POPDOW (Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły), który jest realizowany przy pomocy międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) oraz Banku Rozwoju Rady Europy, jak również przy wsparciu środków z Funduszu Spójności oraz budżetu państwa.
Zakres prac Ansee: nadzór przyrodniczy, środowiskowy i dendrologiczny podczas budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Szalejowie

nadzory dendrologiczne, środowiskowe, przyrodnicze ansee consulting

Nadzór przyrodniczy, środowiskowy i dendrologiczny podczas budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Krosnowicach

Zamawiający: PowerChina Power Construction Corporation of China Ltd.Oddział w Polsce
Lokalizacja: woj. dolnośląskie
Wielkość inwestycji: ok. 60 ha
Projekt: Inwestycja jest realizowana w ramach projektu POPDOW (Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły), który jest realizowany przy pomocy międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) oraz Banku Rozwoju Rady Europy, jak również przy wsparciu środków z Funduszu Spójności oraz budżetu państwa.
Zakres prac Ansee: nadzór przyrodniczy, środowiskowy i dendrologiczny podczas budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Krosnowicach

nadzory dendrologiczne, środowiskowe, przyrodnicze ansee consulting

Budowa obiektów rekreacyjno- sportowych we Wrocławiu. Nadzór dendrologiczny 

Zamawiający: TORAKOL Rajmud Zalewski
Lokalizacja: woj. dolnośląskie
Wielkość inwestycji: punktowa
Projekt: ‘Budowa obiektów rekreacyjno- sportowych w okolicach wałów na osiedlu Karłowice- Różanka’.
Zakres prac Ansee: nadzór dendrologiczny

nadzory dendrologiczne

Budowa ścieżki rowerowej we Wrocławiu. Nadzór dendrologiczny 

Zamawiający: RADPOL Sp. z.o.o
Lokalizacja: woj. dolnośląskie
Wielkość inwestycji: 0,3 km
Projekt: ‘Budowa drogi rowerowej na odcinku od ul. Spiskiej do ul. Borowskiej oraz rozbudowa ciągu pieszo- rowerowego we Wrocławiu
Zakres prac Ansee: nadzór dendrologiczny

Kontrolny nadzór przyrodniczy na 16 ciekach

Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na obszarach cennych przyrodniczo na terenie województwa dolnośląskiego

Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Wielkość inwestycji: łącznie ok 190 km cieków
Czas realizacji: 30 miesięcy
Zakres prac : nadzór przyrodniczy pod katem wydanych decyzji środowiskowych nad pracami budowlanymi związanymi z utrzymaniem cieków

 

 

 

 

Modernizacja obwałowania Blizanowice-Trestno

Modernizacja obwałowania Blizanowice-Trestno

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry
Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Wartość inwestycji: 14,3 mln złotych
Czas realizacji: 18 miesięcy
Zakres prac : sprawowanie nadzoru przyrodniczego zgodnie z warunkami Planu Zarządzania Środowiskiem

 

 

 

Modernizacja wału

Lipki-Oława – modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz-Laskowice. Modernizacja wału W-1(OM)

Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Wartość inwestycji: 12,2 mln złotych
Czas realizacji: 24 miesiące
Zakres prac: sprawowanie kontrolnego nadzoru przyrodniczego

 

 

modernizacja obwałowań

Lipki-Oława – modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz-Laskowice. Modernizacja wału W-4(S)

Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Wartość inwestycji: 10,5 mln złotych
Czas realizacji: 12 miesiące
Zakres prac: sprawowanie kontrolnego nadzoru przyrodniczego

 

Kompensacja

Modernizacja i udrażnianie kanału Powodziowego i Starej Odry od dolnego stanowiska jazu Psie Pole do mostów kolejowych Poznańskich

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry
Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Wartość inwestycji: 280 mln złotych
Czas realizacji: 25 miesiące
Zakres prac: sprawowanie nadzoru przyrodniczego w zakresie realizacji warunków Planu Zarządzania Środowiskiem

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego Kontrakt B2-3.2

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry
Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Wartość inwestycji: 306 mln złotych
Czas realizacji: 25 miesiące
Zakres prac: sprawowanie nadzoru przyrodniczego w zakresie realizacji warunków Planu Zarządzania

 

Pozostałe obiekty hydrotechniczne Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego Kontrakt B2-4.2

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry
Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Wartość inwestycji: 36 mln złotych
Czas realizacji: 25 miesiące
Zakres prac: sprawowanie nadzoru przyrodniczego w zakresie realizacji warunków Planu Zarządzania Środowiskiem

Budowa Elektrowni Wodnej na Jazie Oława

Budowa Elektrowni Wodnej na Jazie Oława

Zamawiający: PGE Energia Odnawialna
Wartość inwestycji: 43 mln złotych
Czas realizacji: 27 miesiące
Zakres prac: sprawowanie nadzoru przyrodniczego w zakresie realizacji warunków zawartych w wydanej Decyzji Środowiskowej