Nadzór dendrologiczny

Zyskaj profesjonalne wsparcie w zakresie ochrony drzew
w kontekście Twojej inwestycji. Skorzystaj z kompleksowej opieki ekspertów w zakresie dendrologii. 

Czym jest nadzór dendrologiczny?

Nadzór dendrologiczny to szereg działań związanych
z ochroną drzewostanu na terenie budowy wykonywany przez specjalistów ds. nadzoru dendrologicznego.

Celem nadzoru dendrologicznego jest kontrola prac wykonywanych podczas realizacji inwestycji w strefie ochrony drzewostanu, pomoc w spełnieniu wymogów zapisanych w uzgodnieniach Zamawiającego i innych aktach prawnych, tak aby Wykonawca mógł bez opóźnień realizować prace budowlane

Zakres nadzoru dendrologicznego:

 • Świadczenie nadzoru dendrologicznego zgodnie ze standardami zawartymi w Zarządzeniu nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca 2019r. „w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia”
 • Ocena sanitarna drzewostanu na każdym etapie procesu budowlanego
 • Weryfikacja dokumentacji projektowej oraz procesu budowy z wymaganiami postawionymi przez Urzędy w zakresie ochrony zieleni oraz ewentualnych kolizji
 • Kontrola oraz doradztwo w zakresie wykonania stref ochronnych drzew
 • Kontrola wykonywanych prac zgodnie z Kartami informacyjnymi do standardów ochrony drzew w inwestycjach Wrocławia
 • Nadzorowanie prac w obrębie strefy korzeniowej, doradztwo w zakresie ochrony odsłoniętych korzeni – rozwiązania techniczne materiałowe
 • Nadzorowanie prac metodą airspade
 • Prowadzenie kilkuletniego monitoringu drzew w okresie gwarancji po zakończeniu realizacji inwestycji
 • Optymalizacja rozwiązań w zakresie robót ziemnych w obrębie strefy korzeniowej
 • Szkolenia w zakresie wykonywania prac budowlanych w obrębie strefy korzeniowej
 • Reprezentacja przed Zamawiającym oraz Urzędami z zakresu zieleni i dendrologii
 • Prowadzenie nadzoru od początku do końca – jesteśmy z Państwem na każdym etapie inwestycji – wycinki, prace pielęgnacyjne, cięcia sanitarne, nasadzenia i inne
 • Sporządzanie na bieżąco raportów i wykonywanie dokumentacji zdjęciowej z przeprowadzonych kontroli

Skonsultuj projekt lub
wyceń szybko zamówienie

Zobacz, w czy możemy Ci pomóc:

 • Chcesz zachować zdrowie drzew, jednocześnie zwiększając estetykę parku miejskiego lub innego obszaru przyrodniczego?
 • Zastanawiasz się, jak zachować bioróżnorodność oraz integralność ekosystemów w Twojej inwestycji?
 • Rozważasz, czy Twoje działania nie powodują nieodwracalnych szkód w środowisku oraz czy przestrzegasz obowiązujących regulacji i standardów ochrony środowiska?
 • Planujesz wykonanie Oceny Oddziaływania na Środowiska Twojego projektu?
 • Chcesz poznać korzyści ze zwiększenia bioróżnorodności w Twojej inwestycji?

Naszą pomoc rozpoczyna właściwe zdiagnozowanie Twojego problemu, potrzeb lub oczekiwań. Skontaktuj się z nami, aby sprawdzić, jak możemy Ci pomóc.

Marcin Pasieka

Dendrolog / Architekt krajobrazu

Ansee w odpowiedziach na Wasze pytania

Poznaj odpowiedzi na najpopularniejsze pytania dotyczące nadzoru dendrologicznego. Jeżeli nie rozwieją one Twoich wątpliwości, skorzystaj z naszej bezkosztowej konsultacji, aby porozmawiać z ekspertem Ansee.

Czy dla każdej inwestycji potrzebny jest nadzór dendrologiczny?

Nadzór dendrologiczny w przypadku Wrocławia, wynika przede wszystkim z Zarządzenia nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca 2019 r. „w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia”. W przypadku inwestycji, których realizacja obydwa się w obrębie zadrzewień i zakrzewień lub w jakiś sposób narusza ich strukturę, wrocławskie urzędy nakładają w procedurze zamówienia publicznego na Wykonawcę obowiązek zatrudnienia nadzoru dendrologicznego na cały okres realizacji inwestycji, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć tereny zieleni miejskiej.

Nadzór dendrologa może również wynikać z zapisów zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która to wskazuje warunki środowiskowe i przyrodnicze dzięki którym inwestycja może zostać zrealizowana. Może pojawiać się również w przypadkach dotyczących kwestii nasadzeń kompensacyjnych drzew pod nadzorem dendrologicznym, również jako zapis w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również innych obostrzeń nałożonych przez Zamawiającego.

Jakie uprawnienia ma nadzór dendrologiczny i kto może go pełnić ?

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca 2019 r. „w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia” kwalifikacje osób pełniących nadzór dendrologiczny nad ochroną drzew, powinny być następujące:

1) inspektor nadzoru terenów zieleni, inspektor nadzoru dendrologicznego lub inne równoważne udokumentowane świadectwem lub certyfikatem z udokumentowanym rocznym stażem pracy na terenach zieleni przy zadaniach o zakresie analogicznym do planowanego zamierzenia;

2) mgr inż. architekt krajobrazu lub inżynier architekt krajobrazu lub inne równoważne, każdorazowo z udokumentowanym 3 letnim stażem pracy na terenach zieleni przy zadaniach o zakresie analogicznym do planowanego zamierzenia;

3) technik ogrodnik lub technik architekt krajobrazu lub inne równoważne, każdorazowo z udokumentowanym 5 letnim stażem pracy na terenach zieleni przy zadaniach o zakresie analogicznym do planowanego zamierzenia.

Masz jakieś pytania?

Nie wahaj się zapytać naszych ekspertów. Rozwieją Twoje wątpliwości i pytania podczas bezkosztowej konsultacji. Dowiedz się więcej.

Wspieramy odpowiedzialne
organizacje i ich zespoły

Współpracujemy z wieloma różnymi
działalnościami, między innymi takimi, jak: