nadzory dendrologiczne, środowiskowe, przyrodnicze ansee consulting

Nadzór przyrodniczy, środowiskowy i dendrologiczny podczas budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Szalejowie

Zamawiający: PowerChina Power Construction Corporation of China Ltd.Oddział w Polsce
Lokalizacja: woj. dolnośląskie
Wielkość inwestycji: ok. 150 ha
Projekt: Inwestycja jest realizowana w ramach projektu POPDOW (Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły), który jest realizowany przy pomocy międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) oraz Banku Rozwoju Rady Europy, jak również przy wsparciu środków z Funduszu Spójności oraz budżetu państwa.
Zakres prac Ansee: nadzór przyrodniczy, środowiskowy i dendrologiczny podczas budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Szalejowie