modernizacja obwałowań

Lipki-Oława – modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz-Laskowice. Modernizacja wału W-4(S)

Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Wartość inwestycji: 10,5 mln złotych
Czas realizacji: 12 miesiące
Zakres prac: sprawowanie kontrolnego nadzoru przyrodniczego