nadzory dendrologiczne, środowiskowe, przyrodnicze ansee consulting

Nadzór dendrologiczny podczas budowy drogi rowerowej na odcinku ul. Bardzka – ul. Gazowa we Wrocławiu

Zamawiający: MIWro Sp. z o.o. Sp. K.
Lokalizacja: Wrocław
Wielkość inwestycji: ok. 1 km
Projekt: Realizacja robót budowlanych związanych z budową drogi rowerowej we Wrocławiu na odcinku od ul. Bardzkiej do ul. Śliwkowej.
Zakres prac Ansee: Nadzór nad prawidłowym wykonaniem prac budowlanych, wskazanie koniecznych działań ochronnych w odniesieniu do drzewostanu, kompleksowe doradztwo i konsulting zgodny z najnowszymi standardami..

Zgodnie z zaleceniami zaproponowanymi przed nadzór dendrologiczny podczas budowy, zrealizowano w ramach ochrony drzew dodatkowo:

  • zachowano 1 drzewo przeznaczone w dokumentacji projektowej do usunięcia,
  • wyniesienie konstrukcji ścieżki rowerowej co pozwoliło na spłycenie korytowania przy 4 drzewach ze względu na ochronę systemu korzeniowego,
  • punktowe odsunięcia ścieżki rowerowej od istniejących drzew,
  • drobne korekty lokalizacji słupów oświetleniowych ze względu na kolizję z istniejącymi drzewami,
  • nadzorowano również zastosowanie mieszanki kamienno-glebowej do użycia w podbudowie ścieżki rowerowej zgodnie z dokumentacją projektową.