Kontrolny nadzór przyrodniczy na 16 ciekach

Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na obszarach cennych przyrodniczo na terenie województwa dolnośląskiego

Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Wielkość inwestycji: łącznie ok 190 km cieków
Czas realizacji: 30 miesięcy
Zakres prac : nadzór przyrodniczy pod katem wydanych decyzji środowiskowych nad pracami budowlanymi związanymi z utrzymaniem cieków