Pozostałe obiekty hydrotechniczne Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego Kontrakt B2-4.2

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry
Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Wartość inwestycji: 36 mln złotych
Czas realizacji: 25 miesiące
Zakres prac: sprawowanie nadzoru przyrodniczego w zakresie realizacji warunków Planu Zarządzania Środowiskiem