Modernizacja obwałowania Blizanowice-Trestno

Modernizacja obwałowania Blizanowice-Trestno

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry
Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Wartość inwestycji: 14,3 mln złotych
Czas realizacji: 18 miesięcy
Zakres prac : sprawowanie nadzoru przyrodniczego zgodnie z warunkami Planu Zarządzania Środowiskiem