nadzory dendrologiczne, środowiskowe, przyrodnicze ansee consulting

Budowa ścieżki rowerowej we Wrocławiu. Nadzór dendrologiczny

Zamawiający: RADPOL Sp. z.o.o
Lokalizacja: woj. dolnośląskie
Wielkość inwestycji: 0,3 km
Projekt: ‘Budowa drogi rowerowej na odcinku od ul. Spiskiej do ul. Borowskiej oraz rozbudowa ciągu pieszo- rowerowego we Wrocławiu.
Zakres prac Ansee: nadzór dendrologiczny