Kompensacja

Modernizacja i udrażnianie kanału Powodziowego i Starej Odry od dolnego stanowiska jazu Psie Pole do mostów kolejowych Poznańskich

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry
Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Wartość inwestycji: 280 mln złotych
Czas realizacji: 25 miesiące
Zakres prac: sprawowanie nadzoru przyrodniczego w zakresie realizacji warunków Planu Zarządzania Środowiskiem