Zabezpieczenia drzewa w strefie ochrony SOD

Zabezpieczenia drzewa w strefie ochrony SOD

Zabezpieczenia drzewa w strefie ochrony SOD Drzewa i krzewy rosnące na terenie objętym budową, są szczególnie narażone na liczne zagrożeniaw postaci bezpośrednich uszkodzeń lub gwałtownych i niekorzystnych zmian warunków siedliskowych. Naprzeciw temu procesowi jako...
System korzeniowy a prace ziemne

System korzeniowy a prace ziemne

​System korzeniowy a prace ziemne Jednym z najczęstszych błędów podczas realizacji inwestycji mający wpływ na kondycję drzew jest brak zabezpieczeń  lub nieprawidłowe zabezpieczenie systemu korzeniowego podczas prac ziemnych. Zapisy o tym jak zabezpieczyć bryłę...
Czego oczekiwać od nadzoru dendrologicznego?

Czego oczekiwać od nadzoru dendrologicznego?

Czego oczekiwać od nadzoru dendrologicznego? Rozwijający się proces inwestycyjny pociąga za sobą coraz większe obostrzenia dotyczące obowiązku ochrony środowiska. Jednym z takich elementów staje się właśnie nadzór dendrologiczny, który coraz częściej jest wymagany...
Drewno po wycince na terenach miejskich

Drewno po wycince na terenach miejskich

Drewno po wycince na terenach miejskich Na terenie całej Polski w ostatnich latach można zaobserwować znaczny wzrost liczby inwestycji związanych z infrastrukturą. W ramach realizacji inwestycji, gminy zlecają usunięcie wielu drzew ze swoich terenów, niejednokrotnie...
Zabezpieczenie drzew w kosztorysie

Zabezpieczenie drzew w kosztorysie

W pozycji kosztorysowej nie ma zabezpieczenia drzew – czy należy je zabezpieczyć?   Postępujący proces inwestycyjny i coraz większa świadomość dotycząca wagi drzew niesie za sobą konsekwencję ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów na budowie. Dziś w mieście...