Wygrodzenia herpetologicze – czy zawsze są problemem na budowach?

Coraz częściej na różnego rodzaju kontraktach wymagane jest stosowanie tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych mających na celu ochronę herpetofauny (płazy oraz gady). Zabieg ten pozwala na zabezpieczenie terenu budowy przed przedostawaniem się w/w grup zwierząt i co za tym idzie stwarzania ryzyka ich kolizji ze sprzętem budowlanym. Na terenie Polski wszystkie płazy oraz gady podlegają ścisłej ochronie gatunkowej, dlatego tak ważnym elementem są właśnie przedmiotowe bariery ochronne, które zarówno zminimalizują przedostawanie się zwierząt na teren inwestycji jak również zmniejszą ryzyko konieczności wprowadzania czasowych wyłączeń z prac niektórych lokalizacji.

Bardzo często kiedy dochodzi do konieczności montażu pada pytanie: z jakiego materiału powinny one zostać wykonane, aby spełniały swoją funkcję i nie wymagały ciągłych napraw czy wymiany całych odcinków, gdzie czasami ilość wygrodzeń sięga kilku czy nawet kilkunastu kilometrów.. Do wyboru mamy siatkę metalowa lub z tworzywa  o oczkach nie przekraczających 0,5×0,5 cm, agrotkaninę, , beton oraz laminat.

Na podstawie doświadczeń własnych, jak i kolegów z pracy postaram się pokrótce przedstawić w niniejszym artykule plusy i minusy najczęściej stosowanych materiałów. Na co zwracać uwagę, jak montować wygrodzenia.

W poniższej tabeli przedstawiono kilka najczęściej wykorzystywanych materiałów z ich opisem i krótkim komentarzem.

Rodzaj materiału Przeznaczenie Plusy Minusy Komentarz
Agrotkanina lub/i siatka cieniująca Tylko tymczasowe

Tani materiał, o relatywnie gładkiej strukturze utrudniającej wspinanie się płazom i gadom.

Łatwy montaż.

Materiał podatny na rozerwania i uszkodzenia mechaniczne, zwłaszcza w trakcie prowadzania prac utrzymaniowych (wykaszanie roślin przy płotkach) Materiał wykorzystywany przez naszą firmę na wielu inwestycjach. Odpowiednio zamontowany potrafi przetrwać wszystkie warunki atmosferyczne przez okres nawet kilku lat.
Betonowe panele Najczęściej wygrodzenia stałe Stabilny materiał, wytrzymuje wszystkie warunki atmosferyczne. Podczas prac utrzymaniowych (koszenia) w materiale nie powstaną dziury. Relatywnie duży koszt zakupu i ułożenia. Połączenia pomiędzy elementami z czasem kruszeją i się rozszczelniają.  Materiał najbardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne, jednak dość drogi i trudny w montażu i z tego względu stosowany głównie jako zabezpieczenia stałe. Obecnie stosowany coraz rzadziej
Panele z tworzywa sztucznego Tymczasowe lub stałe Łatwość montażu i duża odporność na uszkodzenia mechaniczne. Utrudniona możliwości wspinania się zwierząt z racji gładkiej struktury materiału. Znaczny koszt zakupu materiału, możliwość odkształcania się na skutek zmian temperatury co prowadzi do rozszczelnienia. Materiał najczęściej wykorzystywany na ogrodzenia stałe. W przypadku tańszych produktów często dochodzi do znacznego odkształcenia poszczególnych paneli co skutkuje rozszczelnieniem i koniecznością napraw
Panele z laminatu Tymczasowe lub stałe Łatwość montażu i duża odporność na uszkodzenia mechaniczne. Nie są podane na zmiany temperatur. Zachowują swój pierwotny kształt. Utrudniona możliwości wspinania się zwierząt z racji gładkiej struktury materiału. Znaczny koszt zakupu materiału. Z uwagi na znaczne koszty zakupu, materiał ten montowany jest częściej jako wygrodzenia stałe. Materiał rekomendowany przez naszych specjalistów z uwagi na możliwość szczelnego i trwałego wygrodzenia terenu.

Siatka metalowa lub

plastikowa

Tymczasowe lub stałe Stosunkowo tani materiał (zwłaszcza siatka z tworzywa), łatwość montażu lub/i wymian uszkodzonych elementów. Siatka drobnooczkowa stwarza dogodne warunki do wspinania się zwierząt. Zdarza się, że małe osobniki próbują przejść przez otwory często klinując się w nich, co doprowadza do ich śmierci. Siatki z tworzywa sztucznego bardzo często parcieją i się rozrywają na wskutek działania promieni słonecznych. Materiał dawniej powszechnie stosowany przy montażu stałych wygrodzeń. Obecnie nie rekomendowany do wykorzystania z powodu małej trwałości oraz skuteczności.

 *tymczasowe – wykorzystywane na czas realizacji budowy

*stałe – wykorzystywane po oddaniu obiektu do eksploatacji.

Podsumowując powyższe porównania i doświadczenia naszych specjalistów, rekomendowanym rozwiązaniem w przypadku wygrodzeń tymczasowych jest agrotkanina. Jest to materiał relatywnie tani i łatwy w montażu, a prawidłowo posadowiony gwarantuje duży stopień szczelności. Ważnym elementem podczas montażu wygrodzeń jest odpowiednie wkopanie w grunt materiału, aby zapobiec przedostawaniu się pod nim zwierząt na styku z gruntem oraz wykonanie w górnej części tak zwanej „przewieszki” utrudniającej przechodzenie zwierząt. Kolejnym ważnym elementem skuteczności funkcjonowania zabezpieczeń jest sukcesywne wykaszanie roślinności wzdłuż płotków, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji, ponieważ porastająca wygrodzenie roślinność umożliwia przekraczanie tego rodzaju „barier” przez płazy, gady i małe ssaki. Obowiązek montażu wygrodzeń herpetologicznych na terenach inwestycyjnych jest jak najbardziej potrzeby i wymagany. Pozwala on chronić przed przypadkową śmiercią szereg chronionych gatunków płazów, gadów czy nawet czasami małych ssaków oraz minimalizuje ryzyko wstrzymania prac budowlanych na wskutek pojawienia się w/w grup zwierząt na terenie inwestycji.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Autor Tomasz Marszałek, Marcin Rusiński

 Skontaktuj się z nami!

 Więcej o nas http://www.ansee.pl