Co zagraża drzewom na budowie?

W dobie intensywnych i wszechobecnych procesów inwestycyjnych, które nas otaczają, nie trudno zauważyć, że tematyka dotycząca należytej ochrony drzew podczas prac budowlanych jest na ogół bagatelizowana. Czy prace budowlane w obrębie drzew mają faktycznie znaczący wpływ na kondycje drzew? Co zatem im szkodzi i jak uchronić się przed ich zniszczeniem?

W pierwszej kolejności należy porzucić stereotyp, że odeskowane drzewo to zabezpieczone przed zniszczeniem drzewo. Najistotniejszym elementem mającym wpływ na kondycje drzewa ma to czego nie widać – czyli system korzeniowy. To właśnie tą część drzewa należy przede wszystkim chronić. Czego zatem nie wolno robić podczas budowy aby nie uszkodzić drzewa?

Uszkodzenia mechaniczne, obcinanie i obszarpanie korzeni.

– Podczas prac ziemnych nie trudno o uszkodzenie systemów korzeniowych. Należy pamiętać, że kiedy prowadzimy wykop w obrębie rzutu korony drzewa należy je prowadzić ręcznie – bez użycia sprzętu mechanicznego lub przy pomocy systemu airspade. Pozwoli nam to zminimalizować możliwości uszkodzenia korzeni.  Dlaczego jest to tak istotne? W wielkim skrócie można napisać, że – to właśnie za pomocą korzeni drzewo się odżywia, co przekłada się na jego kondycję a w przypadku redukcji systemu korzeniowego istnieje duża szansa wdania się infekcji, która doprowadzi obumarcia drzewa. Kiedy nie ma możliwości i trzeba przyciąć korzeń – należy pamiętać, żeby cięcie było gładkie i wykonane zdezynfekowanym narzędziem. Nie wolno też przycinać korzeni o średnicy większej niż 5cm!!!

Ruch ciężkich pojazdów pod koronami drzew

– Przemieszczanie się pojazdów w obrębie korony drzewa, gdzie nie występuje nawierzchnia utwardzona doprowadza do zagęszczenia gruntu. Niby logiczne, ale dlaczego ma to negatywny wpływ na drzewo? Aby korzenie mogły prawidłowo funkcjonować potrzebują tlenu. Znajduje się on w porowatych szczelinach gruntu. Podczas utwardzenia ziemi drzewo przestaje mieć dostęp do tlenu co w efekcie przekłada się na zamieranie systemu korzeniowego w tym miejscu a w efekcie całego drzewa. Co zatem można zrobić kiedy nie ma innej możliwości? W takich sytuacjach zaleca się utworzenie specjalnych tymczasowych dróg technologicznych niwelujących efekt utwardzania gruntu.

Zdjęcie warstwy wierzchniej gleby i przesuszenie korzeni

– Podobny efekt jak w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego podczas wykopów ma ich odsłonięcie i w efekcie przesuszenie. Do przesuszenia korzeni może dojść bardzo szybko a efekt będzie już nieodwracalny. Należy również pamiętać, że drzewa są podatne na przesuszenia – wszelkiego rodzaju odwodniania, zmiany poziomu wód, dostępnego obszaru biologicznie czynnego przekłada się na przyszłą kondycję drzewa.

Nadsypywanie – podnoszenie poziomu gruntu.

– Mogłoby się wydać, że ziemia drzewom nie zaszkodzi. Niestety nic bardziej mylnego. Zmiana poziomu gruntu, na którym rosło drzewo jest równoznaczne z opisywanym powyżej zagęszczaniem gruntu. Efekt ten sam – ograniczenie tlenu korzeniom a w efekcie ich zamieranie. Oczywiście dotyczy to nadsypywania powyżej 5 cm.

Składowanie materiałów w strefie korzeniowej oraz parkowanie pod drzewami

– Jest to jeden z najczęściej spotykanych błędów spotykanych na placach budowy. Odeskowane drzewo w obrębie którego zeskładowane są różnego rodzaju materiały lub zaparkowane samochody. Tutaj również sprawa dotyczy zagęszczenia gruntu. Pozornie błahe pozostawienie palety z kostką brukową  może mieć już nieodwracalny wpływ na drzewo. W obrębie metra od rzutu korony powinien obowiązywać bezwzględny zakaz  składowania materiałów.

Gwałtowna redukcja korony

– Podczas realizacji prac budowlanych bardzo często wymagane są cięcia techniczne korony drzew, ze względu na konieczność umożliwienia poruszania się sprzętu ciężkiego. Niestety często ma miejsce wtedy zbyt radykalne cięcie, które powoduje zaburzenie statyki drzewa lub nadmierną redukcję korony, powodującą istotny spadek jego kondycji, a w efekcie trwałe jego zniszczenie. Pamiętajmy, że obowiązujące przepisy prawa pozwalają nam maksymalnie na usunięcie 30% objętości korony drzewa, jakie może wytworzyć przez cały okres swojego rozwoju a zalecana maksymalna redukcja powinna wynosić nie więcej niż 15%.

Pamiętajmy, że dojrzałe drzewo zaraz po uszkodzeniu wizualnie nie traci żywotności. Proces ten potrafi trwać latami i często zdarza się, że jest on dla laika niewidoczny. Niesie to za sobą ryzyko, że uszkodzone lub zamierające drzewo staje się drzewem, które może się stać niebezpieczne dla ludzi i mienia, co niesie za sobą nie tylko finansową odpowiedzialność.

Autor Marcin Pasieka

Skontaktuj się z nami!

Więcej o nas http://www.ansee.pl