Nadzór dendrologiczny, przyrodniczy i środowiskowy

Nadzór
dendrologiczny

Nadzór
przyrodniczy

Nadzór
środowiskowy


NADZÓR PRZYRODNICZY

Wykonujemy kontrole przyrodnicze terenu inwestycji pod kątem chronionej fauny i flory, na każdym etapie procesu budowlanego dzięki naszemu zespołowi doświadczonych ekspertów ds. ochrony przyrody

 • Kompleksowo doradzamy w rozwiązywaniu problemów z zakresu ochrony przyrody w odniesieniu do wymagań projektu i budowy
 • Kontrolujemy zgodność wykonywanych prac budowlanych z   zapisami dotyczącymi ochrony przyrody, szczególnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Prowadzimy kontrole przyrodnicze podczas wycinki drzew
 • Nadzorujemy przenoszenie pachnicy dębowej i kozioroga dębosza
 • Nadzorujemy wieszanie budek lęgowych i koszy dla ptaków oraz nietoperzy
 • Nadzorujemy przenoszenie chronionych gatunków fauny i metaplantację roślin
 • Przygotowujemy wnioski derogacyjne do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 • Szkolimy ekipy budowlane pod kątem wymagań wynikających z uzyskanych decyzji w stosunku do ochrony przyrody
 • Reprezentujemy Wykonawców przed Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz Zamawiającym
 • Sporządzamy na bieżąco raporty i wykonujemy dokumentacje zdjęciowe z przeprowadzonych kontroli

                                                     
                   Chcesz wiedzieć więcej o nadzorze przyrodniczym? Zadzwoń do nas!