Nadzór
dendrologiczny

Nadzór
przyrodniczy

Nadzór
środowiskowy

NADZÓR DENDROLOGICZNY

  • Wykonujemy kontrole terenu inwestycji pod kątem ochrony drzewostanu przy realizacji prac budowlanych dzięki naszemu zespołowi doświadczonych i uprawionych dendrologów i certyfikowanych inspektorów drzew
  • Wskazujemy konieczne działania ochronne i nadzorujemy ich wykonanie w odniesieniu do drzewostanu w trakcie trwania prac budowlanych zgodnymi z najnowszymi standardami obowiązującymi na terenie Wrocławia, a w szczególności z Zarządzeniem nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca 2019r. „w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia”
  • Szkolimy ekipy budowlane z zakresu prowadzenia prac budowlanych w obrębie drzew oraz w strefie korzeniowej
  • Kontrolujemy zgodność projektowanych rozwiązań, a także wykonywanych prac budowlanych z wszelkimi zapisami dotykającymi aspektów ochrony zieleni
  • Sporządzamy na bieżąco raporty i wykonujemy dokumentacje zdjęciowe z przeprowadzonych kontroli
  • Kompleksowo doradzamy w odniesieniu do rozwiązywania problemów z zakresu zieleni w odniesieniu do wymagań projektu i budowy
  • Reprezentujemy Wykonawców przed Zamawiającym oraz innymi organami opiniującymi

Chcesz wiedzieć więcej o nadzorze dendrologicznym? Zadzwoń do nas!